MAKLUMAN KEPADA PEMILIK HARTA

Sekiranya anda telah membeli hartanah di kawasan MPKj dan masih belum melakukan pindah milik dari pemilik lama, anda boleh berbuat demikian dengan mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak MPKj.

Anda dikehendaki mendapatkan Borang I (Notis Jualan atau Pindah Milik) di Unit Hasil , Tingkat 1 , MPKj. Anda juga boleh mendapatkan Borang I tersebut dengan memuat turun pada pautan yang disediakan.

Bagi melengkapkan proses pindah milik , anda perlu melampirkan dokumen seperti berikut :-

- 1 Salinan Kad Pengenalan
- 1 Salinan Perjanjian Jual & Beli (S&P) atau 1 Salinan Hak Milik (Geran)
- Salinan Resit Cukai Pintu terkini yang telah dibayar (permohonan akan ditolak jika ada tunggakan belum dijelaskan) dan;
- Bayaran proses RM50.00 ke atas setiap transaksi.

Akhir sekali, anda boleh menghantar Borang I beserta dokumen tersebut ke Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta, Tingkat 4 untuk proses pertukaran hak milik .

Merujuk kepada Seksyen 160(1) dan (6) Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), adalah menjadi kewajipan penjual atau pemindah milik untuk melakukan pindah milik tersebut dalam tempoh 3 bulan. Sekiranya gagal berbuat demikian, jika disabitkan, boleh dikenakan denda tidak lebih daripada RM2,000.00 atau penjara tidak lebih daripada 6 bulan atau kedua-duanya sekali.

Sila berhubung dengan Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta untuk pertanyaan selanjutnya di talian 03-87393041 atau 03-87377899.

MUAT TURUN BORANG I (SILA BUAT SALINAN BORANG I INI UNTUK RUJUKAN DAN SIMPANAN)
DOWNLOAD FORM I (PLEASE MAKE A COPY OF THIS FORM I FOR YOUR REFERENCE AND RETENTION)

Sila Pilih Jenis Akaun Cukai Taksiran Anda

  Akaun Syarikat
  Akaun Persendirian
 

 

SISTEM SEMAKAN CUKAI TAKSIRAN MPKj
Copyright © Majlis Perbandaran Kajang 2009
Recommended For 1280 x 1024 or Higher Resolution